Jaarverslag VAC-Aalsmeer 2020

VAC-Aalsmeer is een Advies Commissie voor de woningbouw en woonomgeving die op plaatselijk niveau actief is en staat voor het behouden en beschermen van woonkwaliteit voor toekomstige bewoners van nieuwbouw en renovatieprojecten (van starters tot senioren) in de Gemeente Aalsmeer.

Door de uitbraak van het Corona virus waren vele activiteiten niet mogelijk en werd het werk van de VAC ten zeerste beperkt, mede door het ontbreken van goede contact- en overleg mogelijkheden.

Tekeningen en documenten