Roelie Everts

Over

Sinds mijn pensionering een aantal jaren geleden kreeg ik tijd voor allerlei vrijwilligerswerk. Toen ik hoorde dat er bij de VAC Aalsmeer een vacature was, heb ik mij aangemeld. Het leek mij interessant om huizen en de aanleg daarvan al in een vroeg stadium te kunnen beoordelen. Geen praatcommissie maar meer een doe-commissie, dacht ik. Vanaf de zomer van 2016 draai ik mee in het team.